Program predškole

Program predškole namijenjen je djeci u godini prije polaska u osnovnu školu, a koja nisu uključena u redoviti program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Program se temelji na suvremenom shvaćanju djeteta kao sukonstrukta vlastitog razvoja koji uče isključivo kroz igru i interakciju s različitim socijalnim subjektima u sigurnom i podržavajućem okruženju.

 

Proces pripreme za školu u ovom programu usmjeren je na dijete kroz zadovoljavanje individualno različitih interesa, potreba i mogućnosti, stvaranje uvjeta za primjenom različitih stilova učenja u službi ostvarenja djetetova maksimalnog potencijala kao i za pripremu raznovrsnog i za dijete stimulativnog materijalnog i socijalnog okruženja.

 

Krajnji cilj je djetetu osigurati pripremu za školu u obliku primjerenog i poticajnog procesa u
kojem će razvijati znanja, sposobnosti, odgovornosti i kompetencije za život u društvenoj
zajednici.

preskola 1
preskola 2

Opći cilj: inovativnim modelima suradnje ostvariti kontinuirani i kvalitetan prijelaz djece iz vrtića u osnovnu školu kroz sustavno promišljanje praktičara u cjelokupnom kontekstu predškolske ustanove koja se otvara prema osnovnoškolskom obrazovnom sustavu kao partner.

Opis programa

Our World at Skole curriculum includes preschool Signature Practices that offer hands-on approaches to encourage the skills your child will need in kindergarten and beyond:
pic-26